პოლიფონიის რადიო ხიდები

რუბრიკის “პოლიფონიის ხიდები” სახით გთავაზობთ რადიო გადაცემებს, რომლებიც პოლიფონიის ქსელის წევრმა რადიოებმა ერთობლივად მოამზადეს

ნაადრევი ქორწინება – ამ თემაზე მსჯელობას დაეთმო გორისა და მარნეულის რადიოების ერთობლივი გადაცემა. რადიო ხიდიდან გაიგებთ, რა განაპირობებს ნაადრევი ქორწინებების სიხშირეს ამ ორ თემში, სად დგება საზოგადოების პასუხისმგბელობის საკითხი და ვინ უნდა იზრუნოს ვითარების გაუმჯობესებაზე?