ინფორმაციის ხელმისაწვდომონა და ინერნეტიზაცია

ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა

informaciya_0

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და ინტერნეტიზაცია

atinati informaciis xelmis

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

nori informaciis xelmisawvdomoba

რადიოსადგური “ნორ” გთავაზობთ გადაცემას, რომელიც მომზადებულია სათემო რადიოთა ქსელის – „პოლიფონია“ ფარგლებში ამ რადიოპროექტს ახორციელებენ „სტუდია […]


ინტერნეტის და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა კახეთში

hereti informaciis xelmisawvdomoba

დღვანდელ გადაცემაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე და კახეთში ინტერნეტით მომარაგების პრობლემებზე, ასევე პერსპექტივებზე ვსაუბრობთ. ჩვენ ამ თემებზე […]


“საუბრები” ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე

mosaica inf xelmisawvdomoba copy

გორში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით ძირითადად ჟურნალისტებს გამოარჩევენ. ამ მხრივ აქტიურია ასევე საიას გორის ოფისი. საჯარო დაწესებულებებიდან […]


ყოველკვირეული თემები სიახლეები